โรงแรมลายทอง
ที่ตั้ง : ใจกลางเมืองอุบลราชธานี 5 นาที จากสนามบินนานาชาติอุบล
ที่อยู่ : 50 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-241401 , 098-1180194
โทรสาร : 045-241509
อีเมล์ : sale@laithong.com