* วันที่เข้าพัก : * วันที่ออก :
* สำหรับลูกค้า :
ลูกค้าทั่วไป ลูกค้าราชการ
* ประเภทห้องพัก :
ห้องสุพรีเรีย คู่ จำนวน   1,400 บาท / คืน.
ห้องเดอลุกซ์ จำนวน   1,800 บาท / คืน.
ห้องจูเนียร์สวีท จำนวน   3,300 บาท / คืน.
เตียงเสริม จำนวน   550 บาท / คืน.
* คำนำหน้า :
นาย นาง นางสาว
* ชื่อ : * นามสกุล :
* อีเมล์ : * โทรศัทพ์ :
* ที่อยู่ :
รายละเอียด :
ยอดรวมทั้งหมด :   ราคา บาท  
  * หมายเหตุ : พนักงานราชการกรุณาแสดงบัตรราชการทุกครั้งก่อนเข้าพัก