เพื่อพิสูจน์ความมีประสิทธิภาพและความไว้วางใจของท่าน โรงแรมลายทอง มีบริการห้องประชุมสัมมนา และห้องจัดเลี้ยงสำหรับโอกาสพิเศษ ด้วย ห้องขนาดต่างๆที่กว้างขวางกว่า 8 ห้อง รับรองผู้เข้าร่วมงานได้ตั้งแต่ 50 - 1,100 คน พร้อมลานจอดรถอันกว้างขวาง ห้องต่างๆ ตกแต่งโทนสีอบอุ่น สไตล์คลาสสิก พร้อมรองรับการประชุมสัมมนาของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

รวมถึงงานจัดเลี้ยงโอกาสพิเศษ เช่น งานแต่งงาน จัดเลี้ยงอาหารค่ำโต๊ะจีน บุปเฟ่ต์ ค็อกเทล หรืออาหารค่ำพาแลง
ประเพณีการรับประทานอาหารแบบพื้นบ้าน กับอาหารอีสานรสแซ่บชวนลอง พร้อมวงโปงลางแสดงสด และมีอุปกรณ์โสตทัศนะ
ที่ทันสมัย วิดีโอ โปรเจกเตอร์ วิดีโอ พรีเซ็นเตอร์ คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เนต ไวร์เลส ไมโครโฟน ระบบแสง สี เสียง และอุปกรณ์อื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ ไว้ให้บริการพร้อมสรรพอย่างมืออาชีพ
รายละเอียดห้องจัดเลี้ยง และ ห้องประชุม
    จำนวนแขกที่รองรับได้
ห้อง (ชื่อ) ขนาด (ก x ย x ส) ม. คอกเทค บุฟเฟต์ ไทย เซต โรงภาพยนตร์ ห้องเรียน ยู-เชพ
ลายทอง บอลรูม
A+B+C
14x49x5 1,000 550 650 1,500 600 300
ลายทอง บอลรูม
A+B, B+C
14x31.7x5 400 300 350 600 400 -
ลายทอง บอลรูม
A, B, C
14x16x2.7 150 140 150 400 150 -
มณี เทวา
A+B
13x16x2.7 150 120 160 250 130 60
มณี เทวา
A, B
13x8x2.7 70 50 60 120 60 -
ราชพฤกษ์
A+B
15x18x2.8 200 170 200 400 150 80
ราชพฤกษ์
A+B
7.5x18x2.8 100 80 90 200 80 -
ดุสิตา
8x11x2.7 60 40 60 100 60 25